דגדוגים מחזקים

לחזק ולהקל ב-10 דקות ביום.

כך מגדלים ילדים בריאים בדרך טבעית ויעילה, בלי לצאת מהבית ובהשקעה קטנה מאוד של זמן

קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

לורם איפסום דולור סיט אמט, נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק

מה הערכה כוללת?

ממש כל הורה וזה מה שכל כך מרגש בזה! כל הורה יוכל ללמוד בקלות איך לחזק את הילד שלו ולהקל על מצבים בריאותיים נפוצים בדרך פשוטה ויעילה!

ולא צריך להיות מטפל או בעל ידע מוקדם ברפואה משלימה. הדרך היא פשוטה ללימוד וליישום, מאוד בטוחה ולמעשה, היא כמו לשחק עם הילד שלך ובדרך לחזק אותו ולהקל עליו.

דילוג לתוכן